Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2011

3 con Rolls-Royce !!!

E đầu tiên  
 

 

 

 

 

 Đi lùi lên 1 tí lại là e này  
 

 

E mượn tạm cái chìa khóa  
 

 Đợi khoảng 15p sau lại có 1 e nữa  
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét